Pårørende til alkoholiker

Jeg kan hjælpe dig som er pårørende til alkoholiker.

Pårørende til Alkoholiker

At være pårørende til alkoholiker opleves som usikkert, utrygt og magtesløst

Er du et antennebarn?

Kender du til det at træde ind i et rum og blive ramt af indtryk fra alle de mennesker der er i rummet? Kender du til det at skulle økonomisere med dine sociale aktiviteter  – ikke fordi du ønsker at være asocial, men fordi du ikke har energi til at være sammen med mennesker i lige så høj grad som andre? Det er som om at det kræver mere af dig at være social, end det gør for alle andre mennesker.

Lyt til min podcast “I Alkoholens Skygge”

I Alkoholens Skygge er samtaler med pårørende til alkoholikere. Særligt voksne børn af alkoholikere.

De forskellige roller som pårørende til alkoholiker

Nedenfor kan du læse om de forskellige roller og deres betydning for den enkelte pårørende.

Som barn af en misbruger er man afhængig af den misbrugende, da man ikke selv kan varetage sit eget liv. man er underlagt den misbrugende og der er sjældent noget at gøre, andet end at leve sammen med den misbrugende bedst muligt. Det har konsekvenser for barnets udvikling. Barnet lærer sig selv at være optaget af hvad der sker omkring sig, og dette ofte på bekostning af hvad der sker i barnet. Man udskyder at lære sig selv følelsesmæssigt at kende, da det ikke er vigtigt i øjeblikket. Det må man derfor lære senere i sit liv.

Som voksen barn til en misbruger er man ikke længere afhængig af den misbrugende. Det voksne barns overlevelse er ikke afhængig af forholdet til den misbrugende. Den misbrugende vil ændre adfærd og dette er forbundet med usikkerhed og manglende forståelse – særligt hvis misbruget end ikke er opdaget. Det voksne barn vil ofte opleve en sorg forbundet med misbruget, da det ofte vil opleves som et tab en forælder. Da forælderen ikke længere er som før.

Som partner ses det ofte at man bliver med-afhængig. Man ønsker at holde misbruget hemmeligt. Ofte pga. skam over at situationen er som den er. Det gør det svært at snakke om realiteterne. Det er særligt udfordrende hvis der er børn involveret, da de kan have gavn og brug for at snakke om tingenes tilstand. Dette bliver en svær samtale hvis partneren ikke vil se i øjnene, hvad der foregår. Som partner oplever man ofte en sorg forbundet med misbruget, pga. oplevelsen af tab af den anden og over tabet af det familiebillede man ønskeligt vil have, men ikke har i perioder med misbrug.

Som forælder til en misbruger er det ofte følelser som magtesløshed og skyld som kan være centrale. Man kan stille sig selv spørgmål som, “hvad har jeg gjort forkert, siden dette er sket?” Ofte bliver man med-afhængig da man kan ønske at skjule misbruget fra omverdenen, pga. skam og skyld.