Lad mig hjælpe dig Antennebarn

Er jeg et Antennebarn?

Kender du til det at træde ind i et rum og blive ramt af indtryk fra alle de mennesker der er i rummet?

Kender du til det at skulle økonomisere med dine sociale aktiviteter  – ikke fordi du ønsker at være asocial, men fordi du ikke har energi til at være sammen med mennesker i lige så høj grad som andre? Det er som om at det kræver mere af dig at være social, end det gør for alle andre mennesker.

Er du et menneske som har et talent for at bemærke andre menneskers stemning eller følelser? Et menneske som mærker hvilket humør andre er i, uden at de selv har sagt noget? Du har måske næsten en oplevelse af at folks stemning oser ud af dem. 

Du kender måske også til det at foretrække at snakke om den anden i en samtale, frem for at du skal fylde med dig i samtalen – det kan være det vækker ubehag i dig.

Hvis du er sådan et menneske kan det tyde på, at du er det jeg kalder for et Antennebarn – at være et Antennebarn kan være en gave og ofte er det en byrde. Jeg kan hjælpe dig med at gøre det til en gave og reducere den byrde du oplever i dit liv ved at være et Antennebarn.

 

Er nogen af de nedenstående sætninger sande for dig?

Længes du efter i højere grad at vide hvad du vil – ikke som en tænkt overbevisning, men som en følt indre drevet motivation.

Længes du efter at reducere den tvivl du føler i forhold til at tage valg i dit liv

Længes du efter at kunne sige fra og føle lettelse  – frem for at undlade at sige fra og føle dig frustreret og magtesløs.

Længes du efter at blive mere tro mod dig selv og hvile mere i dig selv. 

Lad mig hjælpe dig med at skabe en sundere balance i dit liv, så du kan leve dit liv på den måde du ønsker, uden at skulle lade dig begrænse af uhensigtsmæssige handlemønstrer, som for mange Antennebørn resultere i uønsket afstand, ensomhed og tristhed. 

Det kan være en byrde at det er være et Antennebarn, da du er overordentligt opmærksom på den ydre verden – og dette på bekostning af den indre verden(dig selv, dine ønsker for livet, dine behov og drømme) Det betyder at du sandsynligvis har svære end gennemsnittet med at mærke efter hvad du vil, hvor dine grænser er og hvad du mener om ting i almindelighed.

Det kan være en byrde fordi at du kan komme til at bruge dig selv for meget i social sammenhæng. Både pga. at dine antenner tærer på din energi og også fordi at Antennebørn ofte ønsker at hjælpe andre før, at de tager vare på sig selv. Faktisk kan nogle Antennebørn opleve, at de slet ikke kan finde ro, hvis der er en spænding i luften – en uforløst konflikt som bare må forløses, før at Antennebarnet har mulighed for at få hvile.   

Det kan være slidsomt at være i større forsamling, fordi det kan være svært at slukke for dine antenner. Du opfanger mange indtryk fra menneskene omkring og det dræner dig. Som Antennebarn kan du komme til at trække dig fra andre mennesker i højere grad end du ønsker. Du kan opleve at veksle mellem total udkørthed og ensomhed. Målet fra mit perspektiv er at finde en balance så du slipper for disse to yderpoler i dit liv. 

At være et Antennebarn kommer til udtryk gennem – dit forhold til dig selv og din relationer

Lad mig hjælpe dig med at få en sundere balance i dit liv, så det at være Antennebarn i højere grad vil være en gave, frem for en byrde.

Hvad er dit udgangspunkt, forud for at starte terapi?

Om du har fået en diagnose eller ej, er ikke det afgørende for om du kan have gavn af et terapeutisk forløb.

Hvis du har fået en diagnose kan det være du synes det er en lettelse endelige at få et navn på det du bøvler med, omvendt kan det også være du oplever det, som et stempel du ikke føler du kan slippe af med. 

Hvis du ikke har fået en diagnose kan det være du tænker, at du ikke behøver terapi og det kan også være sandt. Det kan også være at du føler dig i en gråzone, hvor det kan være svært for dig at vurdere om du har gavn af terapi eller brug for terapi. 

Som udgangspunkt forholder jeg mig til diagnoser og andre mindre definerede tilstande som symptomer. Symptomer på at noget i dig ikke er i balance – altså noget koster mere end du har råd til, rent psykologisk. Det kan fx. være at du bøvler med uhensigtsmæssige handlemønstrer/adfærd/forestillinger i forhold til det liv du lever. De udspiller sig ofte sammen med dine relationer. Hvis fx. en person du kender ofte vækker stærke følelser i dig, udmatter dig eller på anden vis er bøvlet for dig – handler det om noget som sker i dig. Der er så meget læring om en selv ved at arbejde med sine relationer i terapi. Det er derfor jeg har specialiseret mig i relationsarbejde, da relationer i min optik er livsnødvendige for din tilfredshed i livet, og ofte en kilde til stor frustration og smerte. 

I din overvejelsesfase forud for et eventuelt terapiforløb er det min anbefaling at du forsøger at lytte til dig selv, når du overvejer om du skal starte et forløb. Du er altid velkommen til at ringe til mig og få en uforpligtende samtale, hvor vi i fællesskab kan blive afklaret om det vil være gavnligt for dig at gå i terapi. Til det kan du booke en gratis forsamtale som netop er tænkt som en afklarende samtale. 

Individuel terapi

I individuel terapi, arbejder jeg sammen med dig ud fra de udfordringer du oplever i dit liv i dag. Du vil blive opfordret til at fortælle om din nutid og din fortid, jeg vil løbende foreslå dig at indgå i forskellige terapeutiske øvelser – altsammen med den hensigt at undersøge i fællesskab og i dit tempo, hvem du er og hvordan du fremadrettet kan leve dit liv, så det i højere grad er i overenstemmelse med dig og dine værdier.

Individuel terapi er for dig som ønsker forandring i dit liv, som ønsker at skabe en forandring i dig selv, så du kan lære nye måder at håndtere dine udfordringer på. Og opnå en højere grad af beslutsomhed i dit liv. 

Parterapi

I parterapi, arbejder jeg sammen med jer ud fra de ønsker I har for hvordan jeres parforhold gerne mp se ud i fremtiden. I vil blive opfordret til at fortælle om jeres nutid og jeres fortid, jeg vil løbende foreslå jer at indgå i forskellige terapeutiske øvelser – altsammen med den hensigt at undersøge i fællesskab hvordan I kan samarbejde bedst muligt fremadrettet. 

Parterapi er for jer som ønsker forandringer i jeres forhold og måske har forsøgt på forskellig vis at løse jeres uoverenstemmelser selv, uden held.

Du kan vælge mellem tre konsultationsformater

individuel terapi
Zoom samtale
telefonkonsultation

Fysisk fremmøde i min klinik her i Aarhus.

Zoom konsultation som kan foregå hvor det bedst passer dig.

Telefonkonsultation som kan foregå hvor det bedst passer dig.

Ofte stillede spørgsmål

Terapi er samtalebaseret og tager udgangspunkt i et ønske om forandring. Eksempler på en forandring kan være at du gerne vil have en bedre relation til din partner, du er ked af noget i dit liv og kan ikke selv finde ud af hvad det er, du har mistet en person i dit liv som var af særlig betydning for dig og hvordan skal du nu komme videre? Det afgørende er ikke hvilke udfordringer du står over for / er i.

Terapi virker ved at hvis du fx. føler dig angst, så vil jeg hjælpe dig med at afkode dine reaktioner i kroppen, forstå sammenhængen mellem følelsen af angst og hvordan angst i almindelighed fungerer. Ved at blive klar over hvordan du selv reagerer, vil du forstå hvad der sker og bedre kunne tage vare på dig selv når du oplever at blive angst/ængstelig.

En individuel terapisession tager 50 minutter.

En parterapisession tager 90 minutter.

Det er ikke muligt at få en lægehenvisning med offentligt tilskud til behandling hos en psykoterapeut. Hvis du har en privat sundhedsforsikring, kan du muligvis få tilskud til din behandling. Kontakt dit forsikringsselskab, hvis du er i tvivl.

I et terapiforløb anbefaler jeg at man ses en gang om ugen eller en gang hver 14. dag. Det er godt for kontinuitet at der ikke går alt for lang tid imellem terapisessionerne. Det vil stadig være gavnligt at komme sjældnere forandringsprocessen vil dog sandsynligvis tage længere tid, hvilket kan være det rigtige for dig.

Alle samtaler bliver behandlet fortroligt. Jeg som terapeut modtager løbende supervision af erfarne psykologer og psykoterapeuter, så kvaliteten af mine terapier sikres bedst muligt Du er naturligvis meget velkommen til at ringe til mig, hvis du har nogle spørgsmål i forhold til din situation eller til mig som terapeut.

Hvis du er i tvivl om jeg kan hjælpe dig med lige præcis din situation, vil jeg opfordre dig til at book en gratis telefonisk forsamtale. En forsamtale varer som regel i 20 minutter og bruges til at afdække din situation og vurderer om jeg kan være din rette hjælper.

Book en forsamtale her  

Grundlæggende er forskellen på psykolog og psykoterapeut nok mest iøjnefaldende for psykologer og psykoterapeuter. En psykoterapeut har en 4-årig deltidsuddannelse bag sig, en uddannelse man selv har betalt og som giver stor praktisk erfaring i terapi. En psykolog har uddannet sig på universitetet, først ved at tage en bachelorgrad og siden en kandidatgrad. Det er en uddannelse som er akademisk men uden megen eller nogen klinisk praksis. Praksis kan opøves efter endt uddannelse i form af en autorisationsperiode på to år eller ved at tage en psykoterapeutisk efteruddannelse.

Det er ikke uvant at skelne mellem psykoterapeuten som praktikeren og psykologen som akademikeren, når forskellene skal tydeliggøres. Psykoterapeuten arbejder gennem hele uddannelsen på at lære teorier og metoder der kan bruges direkte i den terapeutiske praksis, samt at lære sig selv bedre at kende i form af egen-terapi. En psykolog har en bredere teoretisk baggrund og kan derfor forske eller arbejde med udredning af patienter med diagnoser. Man kan sige at psykoterapeuten er specialiseret i den terapeutiske samtale, mens at psykologen er mere bredt klædt på til også at varetage kommunale og forskningsmæssige opgaver.

Personligt afholder jeg mig fra at vurdere hvem der er bedst til den terapeutiske samtale. Det er min opfattelse at du som er på udkig efter en psykologisk hjælper, selv bedst kan afgøre hvilken af de to grene du føler dig mest tryg ved. 

For at give dig selv de bedst forudsætter for at terapien bliver meningsfuld og frugtbar, er det vigtigt at du er tryg og har en oplevelse af en god kemi med den terapeut du har valgt. Det kan naturligvis være svært at afgøre ved en enkelt samtale over telefonen eller efter den første konsultation.

Hvis du bliver i tvivl om matchet er godt for dig vil jeg opfordre dig til at overveje om en anden terapeut vil være en bedre løsning for dig. Det er spild af din tid og dine penge at gå hos en terapeut hvor samarbejdet ikke fungere. Så først og fremmest at du føler dig tryg i terapeutens selskab og at du har en oplevelse af at blive hørt og set. 

Generelt vil jeg anbefale at et forløb minimum har en varighed af fem sessioner.

Jeg vil tage udgangspunkt i hvad du fortæller om dine udfordringer i dag, og hvad du ønskeligt ser som dit mål med terapien. Ud fra det vil jeg komme med et bud på en forløbslængde hvis du ønsker det. 

Det er svært at svare entydigt på hvor lang tid et terapiforløb skal vare. Omvendt kan man sige at du aldrig forpligter dig til mere end du vil, et forløb kan altid afbrydes. 

Min klinik er i Aarhus midtby. adressen er helgenæsgade 6A, baghusklinikken, 2. sal. 

Du skal igennem porten ved 6A hvorefter du finder min klinik i baghuset der ligger til venstre i gården. 

Find vej 

Du kan booke en tid ved at trykke på fanen “book en tid” eller bruge dette link.

Ved afbud eller ændring af din tid skal du skrive eller ringe til mig senest 24 timer før aftalt tid. Hvis du er forhindret i at melde afbud inden denne frist eller udebliver betales fuldt honorar.