Lad mig hjælpe dig

Jeg vil ønske jeg var mere
Bedre balance i dit indre liv

Jeg kan hjælpe dig med at fjerne noget af den byrde du i dag oplever begrænser dig i dit liv og til tider gør det svært at overskue livet. Jeg kan hjælpe dig med at du fremover bedre kan passe på dig selv og lære dig hvordan du kan mærke dig selv mere end du oplever i dag. At være et kærligt og venligt menneske kan til tider opleves som en hindring for at kunne sige fra og sætte grænser og jeg kan hjælpe dig med at finde din balance, så du kan værne om dig selv samtidigt med at være det kærlige og venlige menneske som du er. 

Jeg har selv i mit eget liv stået et sted der minder om det du oplever i dag. Et sted hvor kravene virker uendelige og ressourcerne til at klare disse krav er begrænset. Det var som om jeg konstant var i minus og egentlig bare ventede(håbede) på at det snart ville ændre sig. Min første tanke i dét jeg beskriver dette, er en oplevelse af at trække vejret overfladisk – luften kommer aldrig ned i maven – hvor den i højere grad kan virke beroligende. 

Det at være et menneske med en særlig opmærksomhed udadtil – er det jeg kan finde på at kalde et Antenne-menneske. og det er været et Antenne-menneske har nogle ret tydelige karakteristika som du kan se om passer på dig. Prøv at læse nedenstående beskrivelse og overvej om den lyder genkendelig for dig.

Er jeg et Antenne-menneske? 

 

Kender du til det at træde ind i et rum og blive ramt af indtryk fra alle de mennesker der er i rummet?

Kender du til det at skulle økonomisere med dine sociale aktiviteter  – ikke fordi du ønsker at være asocial, men fordi du ikke har energi til at være sammen med mennesker i lige så høj grad som andre? Det er som om at det kræver mere af dig at være social, end det gør for alle andre mennesker.

Er du et menneske som har et talent for at bemærke andre menneskers stemning eller følelser? Et menneske som mærker hvilket humør andre er i, uden at de selv har sagt noget? Du har måske næsten en oplevelse af at folks stemning oser ud af dem. 

Du kender måske også til det at foretrække at snakke om den anden i en samtale, frem for at du skal fylde med dig i samtalen – det kan være det vækker ubehag i dig.

Hvis du er sådan et menneske kan det tyde på, at du er det jeg kan finde på at kalde et Antenne-menneske – at være et Antenne-menneske kan være en gave og ofte er det en byrde. Jeg kan hjælpe dig med at gøre det til en gave og reducere den byrde du oplever i dit liv ved at være et Antenne-menneske. 

 

Jeg brænder for at hjælpe dig fordi du som type er et menneske jeg har stor sympati med. Jeg forstår hvilke udfordringer du kan opleve, fordi jeg selv har stået et lignende sted i mit liv og jeg har efterhånden meget erfaring med at hjælpe mennesker som har bøvlet med lignende udfordringer som dig. Jeg kan hjælpe dig med at finde den rigtige balance i dit liv. At opdage hvad der er den rette personlige balance i livet, opleves af mange som en stor befrielse. En befrielse fra de urimeligt høje krav, en befrielse fra fortidens normer og en befrielse fra at tage et for stort ansvar i dit liv – bare for at nævne få af mange aspekter som vil ændre sig i dit liv.

Hos mig er det din virkelighed jeg er nysgerrig på – andres forventninger/krav og ønsker lader vi blive ude på den anden side af døren. Hos mig arbejder jeg ud fra den overbevisning at du får mest ud af at snakke med et ligeværdigt menneske og derfor kan jeg kun sjældent give dig decideret råd. Grunden til dette er at mit råd sandsynligvis ikke vil være det rette for dig. Og at lytte til mig vil ikke opøve din egen fornemmelse og kontakt til dig selv. 

Min erfaring er at langt de fleste der har gået i et terapeutiske forløb hos mig, går derfra med en overbevisning om at fremtidige udfordringer vil være overkommelige i forhold til, hvordan de opleves forud for forløbet. Du vil få redskaber med dig som kan støtte dig i dit liv fremadrettet, så du bedst muligt kan leve dit liv i overenstemmelse med dine ønsker.

Hvis du er nysgerrig på at vide mere om et potentielt forløb hos mig, skal du huske at jeg kun er et opkald væk. Du kan også booke en uforpligtende forsamtale, hvor vi snakker om din situation og eventuelle spørgsmål du kan have til mig. 

Træt at min partner, træt af mine forældre
Sundere og nære relationer
perifære relationer
Lade fortiden blive fortid

Er nogen af de nedenstående sætninger sande for dig?

Længes du efter i højere grad at vide hvad du vil – ikke som en tænkt overbevisning, men som en følt indre drevet motivation.

Længes du efter at reducere den tvivl du føler i forhold til at tage valg i dit liv

Længes du efter at kunne sige fra og føle lettelse  – frem for at undlade at sige fra og føle dig frustreret og magtesløs.

Længes du efter at blive mere tro mod dig selv og hvile mere i dig selv. 

Lad mig hjælpe dig med at skabe en sundere balance i dit liv, så du kan leve dit liv på den måde du ønsker, uden at skulle lade dig begrænse af uhensigtsmæssige handlemønstrer, som for mange Antennebørn resultere i uønsket afstand, ensomhed og tristhed. 

Det kan være en byrde at det er være et Antennebarn, da du er overordentligt opmærksom på den ydre verden – og dette på bekostning af den indre verden(dig selv, dine ønsker for livet, dine behov og drømme) Det betyder at du sandsynligvis har svære end gennemsnittet med at mærke efter hvad du vil, hvor dine grænser er og hvad du mener om ting i almindelighed.

Det kan være en byrde fordi at du kan komme til at bruge dig selv for meget i social sammenhæng. Både pga. at dine antenner tærer på din energi og også fordi at Antennebørn ofte ønsker at hjælpe andre før, at de tager vare på sig selv. Faktisk kan nogle Antennebørn opleve, at de slet ikke kan finde ro, hvis der er en spænding i luften – en uforløst konflikt som bare må forløses, før at Antennebarnet har mulighed for at få hvile.   

Det kan være slidsomt at være i større forsamling, fordi det kan være svært at slukke for dine antenner. Du opfanger mange indtryk fra menneskene omkring og det dræner dig. Som Antennebarn kan du komme til at trække dig fra andre mennesker i højere grad end du ønsker. Du kan opleve at veksle mellem total udkørthed og ensomhed. Målet fra mit perspektiv er at finde en balance så du slipper for disse to yderpoler i dit liv. 

At være et Antennebarn kommer til udtryk gennem – dit forhold til dig selv og din relationer

Lad mig hjælpe dig med at få en sundere balance i dit liv, så det at være Antennebarn i højere grad vil være en gave, frem for en byrde.

Hvad er dit udgangspunkt, forud for at starte terapi?

Om du har fået en diagnose eller ej, er ikke det afgørende for om du kan have gavn af et terapeutisk forløb.

Hvis du har fået en diagnose kan det være du synes det er en lettelse endelige at få et navn på det du bøvler med, omvendt kan det også være du oplever det, som et stempel du ikke føler du kan slippe af med. 

Hvis du ikke har fået en diagnose kan det være du tænker, at du ikke behøver terapi og det kan også være sandt. Det kan også være at du føler dig i en gråzone, hvor det kan være svært for dig at vurdere om du har gavn af terapi eller brug for terapi. 

Som udgangspunkt forholder jeg mig til diagnoser og andre mindre definerede tilstande som symptomer. Symptomer på at noget i dig ikke er i balance – altså noget koster mere end du har råd til, rent psykologisk. Det kan fx. være at du bøvler med uhensigtsmæssige handlemønstrer/adfærd/forestillinger i forhold til det liv du lever. De udspiller sig ofte sammen med dine relationer. Hvis fx. en person du kender ofte vækker stærke følelser i dig, udmatter dig eller på anden vis er bøvlet for dig – handler det om noget som sker i dig. Der er så meget læring om en selv ved at arbejde med sine relationer i terapi. Det er derfor jeg har specialiseret mig i relationsarbejde, da relationer i min optik er livsnødvendige for din tilfredshed i livet, og ofte en kilde til stor frustration og smerte. 

I din overvejelsesfase forud for et eventuelt terapiforløb er det min anbefaling at du forsøger at lytte til dig selv, når du overvejer om du skal starte et forløb. Du er altid velkommen til at ringe til mig og få en uforpligtende samtale, hvor vi i fællesskab kan blive afklaret om det vil være gavnligt for dig at gå i terapi. Til det kan du booke en gratis forsamtale som netop er tænkt som en afklarende samtale. 

Individuel terapi

I individuel terapi, arbejder jeg sammen med dig ud fra de udfordringer du oplever i dit liv i dag. Du vil blive opfordret til at fortælle om din nutid og din fortid, jeg vil løbende foreslå dig at indgå i forskellige terapeutiske øvelser – altsammen med den hensigt at undersøge i fællesskab og i dit tempo, hvem du er og hvordan du fremadrettet kan leve dit liv, så det i højere grad er i overenstemmelse med dig og dine værdier.

Individuel terapi er for dig som ønsker forandring i dit liv, som ønsker at skabe en forandring i dig selv, så du kan lære nye måder at håndtere dine udfordringer på. Og opnå en højere grad af beslutsomhed i dit liv. 

Parterapi

I parterapi, arbejder jeg sammen med jer ud fra de ønsker I har for hvordan jeres parforhold gerne mp se ud i fremtiden. I vil blive opfordret til at fortælle om jeres nutid og jeres fortid, jeg vil løbende foreslå jer at indgå i forskellige terapeutiske øvelser – altsammen med den hensigt at undersøge i fællesskab hvordan I kan samarbejde bedst muligt fremadrettet. 

Parterapi er for jer som ønsker forandringer i jeres forhold og måske har forsøgt på forskellig vis at løse jeres uoverenstemmelser selv, uden held.

Du kan vælge mellem tre konsultationsformater

individuel terapi

Zoom samtale
telefonkonsultation

Fysisk fremmøde i min klinik her i Aarhus.

Zoom konsultation som kan foregå hvor det bedst passer dig.

Telefonkonsultation som kan foregå hvor det bedst passer dig.